Văn hóa truyền thống

Câu chuyện về đạo vợ chồng

07/05/22, 08:10
“Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối”. Người có thể ngồi chung trên một chuyến thuyền đều là người hữu duyên.