Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn

Có Duyên – Vô Danh cư sỹ

04/10/21, 07:45
Có Duyên và luôn quyến rũ trong mắt người khác là điều được rất nhiều phụ nữ quan tâm; làm thế nào để sở hữu được những nét duyên phụ nữ đó? Từ "dáng đi dáng đứng dáng ngồi", lời ăn tiếng nói, phục sức cho tới tâm tính của người phụ nữ có duyên; thì "ngàn xưa vẫn gọi ngàn ...

Cao xanh chiếu cố cho người thiện lương – Vô Danh cư sỹ

02/10/21, 17:39
Cao xanh chiếu cố cho người thiện lương được Vô Danh cư sỹ đăng tải trên trang facebook cá nhân vào tối ngày 19/02/2021 được nhiều người quan tâm... Lấy ý từ từ câu cổ ngữ "Nhân sinh bất mãn bách; Thường hoài thiên tuế ưu" (Đời người sống chẳng đầy trăm; Mà ôm ấp những ngàn năm ưu phiền) xã ...

Hướng Chân Thiện Nhẫn thoát miền vô minh – Vô Danh cư sỹ

28/09/21, 15:50
Bài thơ "Hướng Chân Thiện Nhẫn thoát miền vô minh" được Vô Danh cư sỹ đăng tải trên facebook ngày 1/12/2020 gây xúc động lòng người... Từ túi khôn "Tăng Quảng Hiền Văn" (gia tăng quảng đại; hiền văn, kiến thức về mọi mặt của cuộc sống) Vô Danh cư sỹ đã lấy ý: "Hữu ý tài hoa hoa bất phát; ...

Cá nhân tu luyện, gia đình được ban phúc lành

27/09/21, 11:35
Đại Pháp không những giúp tôi khỏi hết bệnh tật, đề cao tâm tính, mà còn ban phúc lành cho cả gia đình tôi, thật sự là quá kỳ diệu! Sức khỏe tôi cải biến nhanh chóng khi tu luyện Pháp Luân Công Cuối năm 2016, gia đình con gái tôi ở Mỹ đã quyết định chuyển chỗ ở từ California đến ...