Văn hóa truyền thống

Hiếu thuận với cha mẹ có 4 tầng cảnh giới, bạn đang ở cảnh giới thứ mấy?

20/11/23, 17:21
Hạnh phúc luôn bắt đầu từ việc hiếu thuận với cha mẹ. Có người cả đời luôn thuận buồm xuôi gió, thoải mái tự tại; có người suốt đời gặp không ít gập ghềnh, trắc trở. 3 nguyên nhân dưỡng thành những đứa trẻ không hiếu thuậnThế nhân cần tin vào nhân quả báo ứng và làm nhiều việc thiện hơn ...

Con người vì sao không nhìn thấy Thần?

19/11/23, 17:22
Con người vì sao không nhìn thấy Thần? Khoa học hiện đại vì sao không chứng minh được sự tồn tại của Thần? Đây là đề tài mà rất nhiều người thường thắc mắc và bàn luận.