Văn hóa truyền thống

Ngọc Phật hiển linh kỳ lạ trong miếu Long Vương

17/10/21, 10:43
Khi con người đức tin với Thần Phật thì Thần Phật sẽ hiển linh cho họ thấy. Còn đối với người không tin Thần Phật, thì vẫn tưởng đó chỉ là pho tượng mà thôi. Hành cung trong Miếu Long Vương tại Túc Vu - Giang Tô, được xây dựng vào đầu nhà Minh và hưng thịnh vào triều Thanh. Các ...

Hủy sách dâm loạn nhận phúc báo

09/10/21, 10:55
Nhiều người có tài văn chương nhưng tư tưởng lại không đứng đắn, chuyên viết những sách dâm loạn khiến người đọc phát sinh tà niệm.