Văn hóa truyền thống

Chịu thiệt là trí tuệ trong cuộc sống

18/01/24, 18:21
Có câu nói "chịu thiệt là phúc", đây là trí tuệ của cổ nhân khuyên bảo con người nhẫn chịu một chút tổn thất để đạt được lợi ích to lớn hơn.

Tam chủng thần khí: Ba báu vật Thần truyền của Nhật Bản

15/01/24, 07:12
Thanh gươm Kusanagi no Tsurugi, chiếc gương Yata no Kagami và viên ngọc Yasakani no Magatama là ba báu vật linh thiêng của hoàng gia Nhật Bản, được gọi là “tam chủng thần khí”. Theo truyền thuyết, nguồn gốc của chúng gắn liền với các vị thần.

Điều kiện để một gia đình nhiều đời thịnh vượng

06/01/24, 07:05
Cổ ngữ Trung Hoa có câu: “Lấy đạo đức truyền thừa thì gia đình duy trì được trên 10 đời, lấy nghề cày cấy và dạy học truyền thừa đứng thứ 2, lấy thi thư (kinh sách) truyền thừa thì đứng thứ 3, lấy của cải truyền thừa thì không nổi 3 đời”.