Văn hóa truyền thống

Hiệu quả thần kỳ của thuật châm cứu xưa

14/12/23, 07:19
Thuật châm cứu là một phương pháp trị bệnh có từ lâu đời. Y học hiện đại vẫn luôn nghi ngờ tính hiệu quả của châm cứu, nhưng những tác dụng thần kỳ của nó vẫn luôn được lưu truyền.