Văn hóa truyền thống

Con người vì sao lại gặp bất hạnh?

04/01/24, 17:11
Có những người rất tài giỏi, hiền lành nhưng tại sao lại cứ gặp bất hạnh, đau khổ? Rất nhiều người không hiểu được nguyên nhân mà sinh lòng oán thán, tâm ý càng thêm đau khổ.

Khổng Tử luận về đạo lý bắt ve

04/01/24, 07:58
Dù chỉ bắt ve nhưng nếu thực sự chuyên tâm thì cũng có thể nâng cao cảnh giới tinh thần, tu Đạo chính là từ những điều nhỏ nhặt như vậy.

Đạo sinh ở chỗ tĩnh, đức sinh ở khiêm nhường

27/12/23, 07:21
Đạo Đức Kinh giảng rằng: “Đạo sinh ở chỗ tĩnh, đức sinh ở khiêm nhường, phúc sinh từ cần kiệm, mệnh có từ sự hòa hợp”. Nếu hội tụ đủ “đạo, đức, phúc, mệnh” thì gia đình ắt hạnh phúc, hưng thịnh.