Nhân sinh cảm ngộ

Đừng quên ước nguyện ban đầu

14/01/22, 08:12
Thời trẻ chắc ai cũng từng có ước nguyện trở thành một người như thế nào đó. Nhưng cái nguyện vọng ban đầu này cũng dần phôi pha đi theo tháng năm…