Nhân sinh cảm ngộ

Ông Thần Nghèo

04/12/22, 17:16
Thần Tài được thờ cúng rất nhiều nhưng có bao giờ bạn biết đến Thần Nghèo không? Câu chuyện cổ tích dưới đây sẽ gợi mở cho bạn một cách sống để có thể thoát khỏi Thần Nghèo đấy.

Thế nào mới là hoàn cảnh tu hành tốt nhất?

02/12/22, 08:12
Tu hành chân chính là tu luyện cái tâm ngay trong cõi hồng trần này. Tu hành không phải ở trên núi, cũng chẳng phải ở trong chùa, không thể thoát ly xã hội, không thể xa rời thực tế.