Nhân sinh cảm ngộ

Phỉ báng Thần Phật là tội lỗi vô cùng to lớn

21/12/21, 17:26
Tương lai của mỗi người có thể được quyết định bởi một niệm thiện ác của mình. Mọi việc thiện ác đều có báo ứng; phỉ báng Thần Phật là tội lỗi to lớn sẽ phải nhận kết cục bi thương.

Vật báu vô giá ở đâu?

12/12/21, 17:52
Mỗi người chúng ta đều có những vật báu vô giá. Nhưng có người cả đời chưa bao giờ phát hiện vật báu vô giá của mình ở đâu?