Nhân sinh cảm ngộ

Đức năng thắng số: Con người liệu có thắng nổi mệnh trời?

21/11/21, 18:36
"Đức năng thắng số" ; "Nhân định thắng thiên" là khi con người dùng đức để hóa giải mọi nghiệp lực đã tích lại từ nhiều kiếp sống trước. Đức năng của con người có thể thắng được định số?Chỉ có lấy đức thu phục người thì mới được lòng thiên hạ Con người trải qua các kiếp sống khác nhau ...

Một vài suy nghĩ về việc tiêm vắc xin

13/11/21, 17:13
Tiêm vắc xin từ trước đến nay vẫn được cho là một điều bình thường, nhưng qua trận đại dịch Covid-19 lần này, nó đã gây ra nhiều tranh luận khác nhau.