Nhân sinh cảm ngộ

‘Dục tốc bất đạt’: Mưu sự cầu thận trọng, không cầu nhanh chóng

04/03/23, 08:20
“Dục tốc bất đạt” là câu Khổng Tử từng khuyên học trò của mình phải kiên nhẫn, biết nhìn xa trông rộng. Ham muốn lợi ích trước mắt thì cuối cùng chỉ có thể dục tốc mà bất đạt. “Dục tốc bất đạt” hay “Giục tốc bất đạt”, câu nào đúng?Nét đẹp văn hóa trong trang phục truyền thống của dân ...

Nhân sinh tại thế ‘tự lực cánh sinh’ mới là vững chắc nhất

02/03/23, 08:04
Trên con đường nhân sinh đầy những gian nan thử thách, hiếm có ai nguyện đi cùng bạn mãi mãi. Cho nên 'tự lực cánh sinh' mới là vững chắc nhất. Edgar Cayce: Mọi bệnh tật đều từ nghiệp lực mà raSau trải nghiệm cận tử, cô gái từng trầm cảm trở nên đầy nghị lực sống 'Tự lực cánh sinh' là ...