Nhân sinh cảm ngộ

3 giấc ngủ khiến bạn tổn thọ

21/10/23, 07:41
Giấc ngủ có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người, cổ nhân khuyên rằng, nếu không muốn tổn thọ thì đừng ngủ 3 giấc này.

Người không thiện chí, dũng cảm cũng vô ích

16/10/23, 08:13
Người có thiện niệm sẽ được Trời bảo hộ, có thiện chí mới có thể kết thiện quả. Người không có thiện chí, chẳng qua chỉ là vì lợi ích cá nhân mà tranh mà đấu, càng dũng cảm bao nhiêu thì càng thương tích bấy nhiêu. Thiện niệm thiện hành, trời xanh thấu tỏTâm sinh thiện niệm, chuyển họa thành ...