Văn hóa truyền thống

Người xưa lý giải về đạo nghĩa chị dâu em chồng như thế nào?

09/10/23, 07:38
Chúng ta thường nghe rất nhiều người hiện đại nói rằng, ngoài mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, thì mối quan hệ giữa chị dâu em chồng cũng rất khó ứng xử. Vậy người xưa lý giải về đạo nghĩa chị dâu em chồng như thế nào? Đạo nghĩa vợ chồng trong văn hóa Thần truyền là gì?Hai cách ...

Làm sao để gây dựng một xã hội thiện lương?

06/10/23, 18:33
Dù là nền văn hóa nào, giữ thiện tâm, làm việc thiện đều là những đức hạnh tốt được xã hội khẳng định. Vậy làm sao để gây dựng một xã hội thiện lương? Giúp người không cầu báo đáp, đó mới thực sự là người thiện lươngNgười chính trực thiện lương tất nhận được phúc báo Plato từng nói: “Hành động ...

Hiểu rõ mối quan hệ giữa nghĩa và lợi

04/10/23, 08:36
Từ nghìn xưa, rất nhiều người đã thảo luận về mối quan hệ giữa nghĩa và lợi, vậy giữa nghĩa và lợi nên chọn lựa như thế nào? Cái nào quan trọng hơn?

Sự khác biệt giữa nhân và nghĩa

26/09/23, 08:01
“Chẳng phải nói là từ bi sao? Anh phải đối tốt với tôi chứ?” Lời này thoạt nghe có vẻ hợp lý nhưng thực ra là trái ngược đạo lý, chính là chưa phân biệt được nhân và nghĩa.