Văn hóa truyền thống

Quân tử tuyệt giao không nói xấu nhau

22/12/21, 07:56
Khi tình cảm tốt đẹp thì hết lời ca ngợi, khi kết thúc thì lại buông lời khó nghe; bậc quân tử phẩm đức cao thượng, khi tuyệt giao sẽ không nói xấu nhau.

Thiện ác báo ứng như hình với bóng

18/12/21, 17:53
"Họa phúc không cửa, là do con người tự chiêu mời; thiện ác báo ứng, như hình với bóng", nếu chưa có báo ứng thì chỉ là thời cơ chưa đến. 

Đoạt mệnh có điềm báo trước, mệnh trời đã định khó qua

13/12/21, 17:44
Người xưa quan niệm số phận của con người là đều được trời Phật an bài. Mệnh trời đã định dẫu có điềm báo trước cũng khó lòng thoát được. Cách thay đổi vận mệnh hiệu quả nhất là gì?Dự đoán vận mệnh gia tộc diệt vong qua tiếng trẻ con khóc “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại Thiên” Nếu ...