Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn

Hành trình tâm linh của một đại tá quân đội

02/08/23, 17:14
Đại tá Võ Tá Bính đã từng lăn lộn chiến trường nhiều năm, đến khi về hưu thì đủ thứ bệnh phát sinh, chạy chữa khắp nơi mà không khỏi, bác bước vào hành trình tìm kiếm tâm linh.