Bí ẩn khoa học

Vị vua tuổi Dần phật học uyên thâm đoán đúng được ngày giờ chết

16/02/22, 11:24
Vua Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của Triều Trần. Ông lấy từ bi làm tông chỉ trị quốc, đem Phật pháp giáo hoá cho dân chúng thực hành theo... Vị vua đầu tiên của Triều Trần Vua Trần Thái Tông tên thật là Trần Cảnh. Ông sinh ngày 16 tháng 6 năm Mậu Dần (1218), Niên hiệu Kiến ...