Bí ẩn khoa học

Quỷ thần xuất hiện nơi trần gian

15/03/22, 17:55
Con người ngày nay không mấy ai tin rằng có quỷ thần, nhưng điều đó là không thể phủ nhận. Hai câu chuyện sau đây nói về việc quỷ thần xuất hiện