Bí ẩn khoa học

Đứa trẻ vừa sinh ra đã biết nói

23/03/22, 18:23
Hiện tượng những đứa trẻ vừa mới sinh ra đã biết nói, trên thế giới đã có không ít. Đó là khi đầu thai họ còn nguyên vẹn ký ức của đời trước.

Quỷ thần xuất hiện nơi trần gian

15/03/22, 17:55
Con người ngày nay không mấy ai tin rằng có quỷ thần, nhưng điều đó là không thể phủ nhận. Hai câu chuyện sau đây nói về việc quỷ thần xuất hiện