Bí ẩn khoa học

Học thuyết Âm dương Ngũ hành

03/06/22, 07:37
Từ giác độ học thuyết âm dương ngũ hành và thí nghiệm từ nước của tiến sĩ Emoto phần nào có thể lý giải được hiệu quả niệm 9 chữ chân ngôn đối với người bị bệnh phổi. Vì sao có người khỏi bệnh Covid-19 sau khi niệm 9 chữ chân ngôn? Về vấn đề này đã có báo cáo khoa ...