Nhân sinh cảm ngộ

Trang Tử và đạo lý “chiếc thuyền rỗng”

24/12/22, 17:26
Trang Tử tên thật là Trang Chu, là bậc hiền triết nổi tiếng thời Chiến Quốc, ông lấy nền tảng tư tưởng của Đạo gia làm căn bản. “Chiếc thuyền rỗng” là một trong những câu chuyện ngụ ngôn sâu sắc, truyền tải những tư tưởng đạo lý của ông.

Lòng bao dung chuyển thù thành bạn: Chuyện của vua Đường và Tổng thống Washington

22/12/22, 09:01
Trên đời này có nhiều chuyện chẳng cần phải dùng đến đao to búa lớn; chỉ cần lòng bao dung rộng lớn thôi đã đủ để khiến người làm sai nguyện lòng sửa đổi. Không thể bao dung 4 người này, phúc khí của bạn sẽ giảm dầnLòng bao dung hóa giải nỗi hận gần nửa đời người Câu chuyện về vua ...