Pháp Luân Công là môn tu luyện thiền định an hòa tốt cho sức khỏe được yêu thích trên khắp thế giới.
Hiện nay, Pháp Luân Công đã được phổ biến ở trên 114 nước. Bộ sách của Pháp Luân Công được dịch sang hơn 38 ngôn ngữ.
Tinh đến nay, Pháp môn này đã nhận được trên 3.000 giải thưởng và giấy chứng nhận trên toàn thế giới vì những lợi ích về tinh thần, đạo đức và sức khỏe.
Ông Lý Hồng Chí, người sáng lập môn tu luyện này, đã 5 lần được đề cử giải Nobel Hòa bình và được Nghị viện Châu Âu đề cử giải thưởng Tự do Tư tưởng Sakharov. Ông Lý đã được trao tặng giải “Tự do Tín ngưỡng Quốc tế” và giải “Lãnh tụ Tinh thần.”
Đặc biệt, môn tu luyện Pháp Luân Công phù hợp với con người hiện đại, không phân biệt lứa tuổi, văn hóa, nghề nghiệp.