Thiền định không chỉ dành riêng cho người lớn, mà còn tốt đối với tất cả trẻ em. Chính vì vậy tại rất nhiều nước trên thế giới, thiền định đã được đưa vào giảng dạy tại các trường học.

Tại Việt Nam, khi tham Khoá Hè thiền định 2022, trẻ trở nên điềm tĩnh, thay đổi tâm tính và ngoan hơn. Đặc biệt, trong khóa hè các con được học về giá trị đạo đức phổ quát Chân Thiện Nhẫn. Điều này giúp hình thành một nhân cách tốt, vun trồng đức hạnh, cải thiện sức khỏe tinh thần, tạo nên những nền tảng quan trọng nhất để trẻ có được tương lai tươi sáng.