Ngày 20/8/2022, Học viên Pháp Luân Công ở các nước Châu Âu và một số nước Châu Á đã tổ chức diễu hành tại thủ đô Budapest, Hungary để giới thiệu về vẻ đẹp của môn tu luyện Pháp Luân Công và tưởng niệm học viên của Pháp môn này ở Trung Quốc bị bức hại đến chết bởi ĐCSTQ.