Vừa qua, một số Học viên Pháp Luân Công đến từ Pháp và Đức tập trung tại thành phố Strasbourg (thủ phủ miền đông bắc của nước Pháp) để nói lên sự thật về cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc - Cuộc đàn áp tà ác nhất trong lịch sử loài người.