Pháp Luân Công là môn tu luyện Phật gia thượng thừa, được phổ truyền trên hơn 100 nước khắp năm châu. Nhờ lợi ích nâng cao đạo đức và chữa bệnh khỏe người, môn tu luyện này đã nhận được sự ủng hộ của Chính phủ cũng như người dân trên toàn thế giới.

Một cách để hiểu đúng về Pháp Luân Công là đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chủ đạo của môn tu luyện này. Ngoài ra, bạn có thể xem phần hỏi đáp (trên = dưới) đây để có thông tin minh bạch.