Ngày 18/6/2022 vừa qua học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) các nước Trung Âu (Croatia, Pháp, Đức...) đã tổ chức diễu hành tại Croatia để giới thiệu với người dân tại đây về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp môn này do chính quyền Trung Quốc đang thực hiện.