Ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) bắt đầu được truyền xuất ra công chúng. Kể từ đó, 13 tháng 5 hàng năm trở thành ngày kỷ niệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Những lời chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới như hoa nở rực rỡ khắp năm châu.

Từ năm 1992 đến nay, Pháp Luân Đại Pháp ngày càng truyền rộng khắp nơi trên thế giới. Trên 100 triệu người thuộc 114 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có người tu luyện Pháp Luân Công. Họ đều nhận được những điều kỳ diệu từ khi tu luyện Đại Pháp.