Hành trình tâm linh của một đại tá quân đội

02/08/23, 17:14
Đại tá Võ Tá Bính đã từng lăn lộn chiến trường nhiều năm, đến khi về hưu thì đủ thứ bệnh phát sinh, chạy chữa khắp nơi mà không khỏi, bác bước vào hành trình tìm kiếm tâm linh.

Đại Pháp đã thay đổi cô bé ngỗ nghịch

13/06/23, 17:13
Tính ngỗ nghịch, ương bướng của bé Phương đã khiến bố mẹ phải đau đầu trong một thời gian dài, nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cô bé biết đến Đại Pháp.