Nhân sinh cảm ngộ

Brian: Cách xây dựng kênh Youtube hiệu quả

01/10/22, 08:42
Dưới đây là tóm tắt của 4 video Video 1: Cách thức xây dựng 1 kênh YT từ đầu Bước 1: Xây dựng 1 kênh chuyên nghiệp Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=c_eRcdE8NKAThế nào là 1 kênh chuyên nghiệp Xin xem hình ảnh dưới đây Cách làm: Cần có danh sách các chuyên mục như thế này: 1- Viết mô tả về trang (Description) Phần này bao gồm các thông tin ...

Tiểu bố thí và đại thiện tâm

25/09/22, 17:29
Khi người ta có nguyện vọng thuần tịnh mang chút của cải của mình đi bố thí, sự bố thí không mong cầu báo đáp này là vô cùng cao thượng.