Tiến sỹ Linda Lagemann, Ủy ban Công dân về Nhân quyền Hoa Kỳ, cho biết: "Các bài tập thiền định và nguyên tắc đạo đức trong Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần".

"Mặc dù Pháp Luân Công không phải là môn tập chuyên trị các bệnh tinh thần và trầm cảm, các bài thiền định của Pháp Luân Công được ghi nhận là có hiệu quả và có thể thay thế các loại thuốc trị liệu nguy hiểm."

"Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy các bài tập là biện pháp rất tốt để cải thiện trầm cảm", tiến sỹ Lagemann nói. "Hơn nữa, nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn thật sự mang lại lợi ích cho xã hội."

Bà cũng nói về Pháp Luân Công: "Các bài tập thiền định và nguyên lý đó rất tốt cho sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất. Môn này mang lại lợi ích cho người tập, từ đó cũng mang lại lợi ích cho cộng đồng."