31 tuổi tai ương bắt đầu ập đến, bệnh tật lần lượt xuất hiện… Trải qua 25 năm khổ đau vì bệnh, cô Phạm Thị Danh (sinh năm 1958, sinh sống tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) mới tìm được môn tập giúp cô khỏi hết bệnh tim, thoát vị đĩa đệm...