Tìm hiểu Pháp Luân Công

Hồi ức hai lần tham gia lớp truyền Pháp của Sư tôn ở Thiên Tân

27/12/23, 17:12
Mỗi lần nhìn lại bức ảnh được chụp cùng Sư tôn, trong tâm tôi luôn dâng trào một chuỗi cảm xúc thăng trầm khó tả… Hồi ức được nghe Sư phụ giảng Pháp tại khán phòng Bát Nhất ở Thiên Tân năm 1994Hồi ức trân quý khi tham gia lớp giảng Pháp truyền công của Sư phụ Vào ngày 17 tháng 1 ...

Hồi tưởng lại những ngày được tham gia các lớp giảng Pháp của Sư phụ

13/12/23, 15:56
Nhớ lại những ngày tháng được trực tiếp tham dự lớp giảng Pháp truyền công của Sư phụ Lý, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có những trải nghiệm sâu sắc và khó quên. Hồi ức được nghe Sư phụ giảng Pháp tại khán phòng Bát Nhất ở Thiên Tân năm 1994Hồi ức trân quý khi tham gia lớp ...

Học viên Thụy Điển nhớ lại khoảng thời gian Sư phụ truyền công giảng Pháp tại Gothenburg

09/12/23, 17:25
Những ngày Sư phụ Lý Hồng Chí truyền công giảng Pháp tại thành phố Gothenburg - Thuỵ Điển đã trở thành hồi ức đầy ấn tượng và không thể nào quên đối với bà Christina 77 tuổi. Hồi ức được nghe Sư phụ giảng Pháp tại khán phòng Bát Nhất ở Thiên Tân năm 1994Vĩnh viễn không quên hồng ân của ...

Bài viết ‘Vì sao có nhân loại’ khiến độc giả phương Tây nhận thức lại Pháp Luân Công

15/11/23, 17:15
Bài viết 'Vì sao có nhân loại' đã khơi dậy sự hứng thú lớn của những độc giả Phương Tây, họ nói rằng họ sẽ tìm hiểu tín ngưỡng của Pháp Luân Công. Hy vọng thế giới sẽ suy nghĩ về bài viết “Vì sao có nhân loại”‘Vì sao có nhân loại?’ Không ai giải thích về vũ trụ rõ ràng ...

Thế nhân cần tin vào nhân quả báo ứng và làm nhiều việc thiện hơn nữa

10/11/23, 17:49
Ông Ngô Phúc Tân tin vào nhân quả báo ứng, những người làm quá nhiều điều ác sẽ xuống địa ngục sau khi chết. Còn người tốt thì sẽ được đầu thai trong một môi trường tương đối ưu việt hơn. Hy vọng thế giới sẽ suy nghĩ về bài viết “Vì sao có nhân loại”‘Vì sao có nhân loại?’ Không ...

Hướng thiện là sự đầu tư tốt nhất cho bản thân

04/11/23, 16:23
Từ Thừa Vĩ là một giáo viên, anh hiểu rằng: Hướng thiện là sự đầu tư tốt nhất cho bản thân, khi mọi người làm việc thiện, tâm của họ cũng sẽ được tịnh hóa và nâng cao. Hy vọng thế giới sẽ suy nghĩ về bài viết “Vì sao có nhân loại”‘Vì sao có nhân loại?’ Không ai giải thích ...

Chống trời đấu đất là phản tự nhiên

30/10/23, 16:42
Ngày nay, con người đang hủy hoại hệ sinh thái và tiêu diệt các loài trên diện rộng, kiểu chống trời đấu đất này là cách quá xa so với yêu cầu của Sáng Thế Chủ là “bảo trì thiện lương, kính Trời kính Thần”. Hy vọng thế giới sẽ suy nghĩ về bài viết “Vì sao có nhân loại”‘Vì ...

Hy vọng thế giới sẽ suy nghĩ về bài viết “Vì sao có nhân loại”

26/10/23, 16:48
Nhiều độc giả phương Tây nhận thấy rằng thuyết "Chúa sáng tạo ra vũ trụ" trong "Vì sao có nhân loại" giống với tín ngưỡng của họ. ‘Vì sao có nhân loại?’ Không ai giải thích về vũ trụ rõ ràng như Đại sư LýSau khi đọc bài viết “ Vì sao có nhân loại”, tôi thấy mình nên sống tử ...

Các tôn giáo khác nhau cần có thái độ cởi mở với chân lý

20/10/23, 17:36
"Chân lý không phải lúc nào cũng đến theo hình thức mà chúng ta mong đợi hoặc sẵn sàng chấp nhận, đó là lý do tại sao tư tưởng cởi mở và tấm lòng rộng mở là rất quan trọng". ‘Vì sao có nhân loại?’ Không ai giải thích về vũ trụ rõ ràng như Đại sư LýSau khi đọc bài ...