Bác Hoàng Thị Bài, người phụ nữ Mường với khuôn mặt tươi tắn, hạnh phúc, ít ai ngờ trước đây bác từng là con ‘ma đề’ vung tiền không gớm tay.