Thoát cảnh nghiện ngập nhờ đọc được sách quý là câu chuyện về anh Kim KaLa 35 tuổi, sống tại xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.