Thay đổi quan niệm “làm tín dụng thì phải đi liền với rượu bia” là câu chuyện về anh Đoàn Văn Chiến sinh năm 1992, sống tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.