Cô Bảo Vân, một cán bộ làm việc trong Viện nghiên cứu tiềm năng và con người, đã có nhiều năm tiếp xúc, làm việc trực tiếp với các nhà ngoại cảm nên cô am hiểu về vấn đề tâm linh. Trong lịch bận rộn của mình, cô đã thu xếp, dành cho Nguyện Ước thời gian trò chuyện. Trong đó, cô chia sẻ nhiều thông tin hay về các vấn đề liên quan đến ngoại cảm, tiềm năng con người và sự tu luyện chân chính.