Chị Vân là một người phụ nữ trẻ bị ung thư. Sau quá trình chữa trị đau đớn và đẫm nước mắt, điều may mắn lớn nhất đã đến với cuộc đời chị.