Người phụ nữ chăm chồng suốt 28 năm không một lời kêu than là câu chuyện về bác Trần Thị Chín sinh năm 1950, sống tại xã Chi Lăng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.