Mệt mỏi, căng thẳng, kỹ sư phần mềm tìm thấy lối thoát ở Phật Pháp là câu chuyện về anh Phan Cao Khải sinh năm 1993, sống tại Quận Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, số điện thoại 0898.480.946.