Lo sợ mất con trai vì con tu luyện là câu chuyện về anh Nguyễn Quang Luân (sinh năm 1987, kỹ sư máy bay, sống cùng gia đình tại Đông Anh, Hà Nội) qua lời kể của mẹ anh là bà Nguyễn Thị Nhâm (giáo viên Trường Tiểu học Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội).