Bí quyết càng ngày càng trẻ của người phụ nữ 68 tuổi là câu chuyện về cô Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1955, sống tại Tp. Trà Vinh.