Hết trầm cảm nhờ môn tu luyện giữa đời thường là câu chuyện về anh Hồ Thanh Sang - 50 tuổi, sống tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.