Cuộc đời của cô Vũ Thị Tuyết (sinh năm 1959 tại Mỹ Hảo, Hưng Yên) chỉ có thể dùng một từ đáng thương để mô tả, nhưng như cô nói “điều siêu thường vẫn luôn tồn tại”, kỳ tích đã đến với cô.