Lên thăm em gái mổ K tuyến giáp, người chị nghe lời khuyên bác sĩ đi kiểm tra. Kết quả cô cũng bị K giáp. Tâm thái và quá trình điều trị của hai chị em có những diễn biến bất ngờ… Đây là câu chuyện chân thật về hai chị em cùng bị K tuyến giáp. Người chị tên Đặng Thị Hoa, sinh năm 1966, người em tên Đặng Thị Huê, sinh năm 1969. Họ cùng ở huyện Nam Sách – Hải Dương.