Duyên may gặp Đại Pháp, cuộc đời được an nhiên là câu chuyện về chị Lê Thị Kim Nguyên sinh năm 1991, sống tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ.