Đại Pháp diệu kỳ: Biết đọc chữ chỉ sau 1 ngày là câu chuyện về cô Nguyễn Thị Út, 67 tuổi, sống tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, số điện thoại 0939 513 611.