Cuộc đời anh Lương Hùng Cường đang thuận lợi bỗng chốc rơi vào vũng bùn đen tối. May mắn thay, Đại Pháp đã giúp anh tìm được cho mình ánh sáng và hy vọng.

"Chuyện cùng Nguyện Ước" số 04 là chia sẻ của anh Lương Hùng Cường (45 tuổi, sinh ở Hải Phòng và lớn lên tại Quảng Ninh) đã thoát khỏi vũng bùn đen tối nhờ Đại Pháp.