Cuộc sống thăng hoa nhờ tìm thấy con đường chân chính là câu chuyện về chị Mai Thị Chanh Đa, 37 tuổi, sống tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.