Cô giáo bị từ chối bán bảo hiểm và con đường thoát khỏi cuộc sống bế tắc là câu chuyện về chị Trần Thị Quí Ca, sinh năm 1983, sống tại Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 0838 090 983.