Đua đòi theo bạn bè, anh Dương Tấn Thành (sinh năm 1991 tại Phú Yên) lây nhiễm những thói xấu, hút thuốc, nhậu nhẹt, để rồi cuối cùng phải bỏ dở cả học hành chỉ vì ma túy đá. Cuộc đời anh dần đi vào tăm tối.

Đến một ngày, sau buổi nhậu vui vẻ trở về nhà, một cảm giác trống rỗng bao trùm tâm trí Thành. Anh chợt nhớ đến lời người bạn: “Hãy đọc một lần cuốn Chuyển Pháp Luân” (cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công), Thành bất giác gõ tìm tên cuốn sách. Vừa đọc bài đầu tiên, ý nghĩ muốn tu luyện xuất hiện. Cuộc đời Thành đã bước sang một trang khác…